Når bekymringer bliver til angst

Hvad sker der, når bekymringer bliver til angst hos børn og unge? – og hvad skal vi som forældre holde øje med? I dette blogindlæg kan du læse lidt om det grundlæggende, og har du eller I brug for hjælp, er I velkomne i klinikken.

Alle, både børn og voksne, vil gennem livet opleve utryghed og angst. Som babyer mærkes angsten, når vi skilles fra vores forældre, lidt senere bliver vi måske bange for mørke eller uhyrer under sengen, i teenageårene bekymrer mange sig overdrevent om udseende eller venskaber – og som voksne sniger bekymringerne og angsten sig ind på os sammen med ansvaret for for vores familie – hvem kender ikke til angsten for teenageren, der kommer for sent hjem en nat eller bekymringerne over, om økonomien rækker.

Angst er i sig selv ikke en farlig følelse. Den har hjulpet os til at overleve, da vi boede i huler, og nu hjælper den os til at stoppe op og få kigget på, om noget i vores hverdag trænger til et gennemsyn.

Men for ca 1 barn ud af 10 forsvinder den naturlige angst ikke igen. Den lille angst for uhyret under sengen hænger ved og vokser til en lammende angst for at at sove alene, for at der bliver indbrud om natten, for lyde fra haven – listen kan være uendelig. 

Det angste barn  vil langsomt begynde at vende sin opmærksomhed mod alt det, der muligvis vil kunne være farligt. Det kan være ydre trusler som f.eks. uvejr, trafikulykker, bortførelse eller forældrenes død, men det kan også være en øget opmærksomhed på det, der foregår inde i kroppen såsom hjertets banken eller underlige fornemmelser i kroppen.

Alle disse tanker fører til yderligere bekymringer og angst. Barnet vil ofte begynde at overanalysere situationer og fornemmelser, det vil tænke alle mulige og umulige situationer igennem for at være på forkant med det farlige, og til sidst vil adfærden hos barnet ændre sig.

Og det er, når adfærden ændrer sig, at vi som forældre eller fagpersoner rigtig får øje for, hvad der er på spil. Ofte har vi hørt barnets bekymringer før, men da det enten har været naturlige bekymringer eller noget, vi har kunne afskrive som ren fantasi, har vi ikke været opmærksomme på hvor meget, det betød for barnet. Men den ændrede adfærd er svær at overse og kan få betydelige og negative konsekvenser for barnet og familiens dagligdag.

Det angste barn vil nu forsøge at undgå de situationer, der skaber angst. Det kan være, at barnet ikke længere vil sove hos andre eller alene, køreture skal måske forlænges, fordi barnet er bange for broen på den korteste vej, særlige madvarer undgås pga angsten for kvælning – igen er listen lige så lang, som børn er forskellige.

Mange børn vil opleves at få en tvangsmæssig adfærd. De laver forskellige regler for sig selv i håbet om, at disse kan holde ulykkerne fra døren. Det bliver ofte vigtigt at få bekræftelse fra forældrene, som igen og igen skal svare på de samme spørgsmål eller tjekke låsene i dørene utallige gange, før barnet kan falde i søvn.

Barnet kan forsøge at berolige sig selv ved hele tiden at holde sig igang, eller ved at forholde sig helt i ro. Alt sammen en ændret adfærd som fortæller, at barnet ikke længere er almindeligt og naturligt bekymret, men i stedet oplever en angst, som barnet skal have hjælp til at håndtere.

Hos mange børn og unge kommer problemerne også til udtryk i form af fysiske symptomer, som f.eks. ondt i maven, svimmelhed og hovedpine eller i form af tristhed, adfærdsproblemer og store humørsvingninger. Dette fører ofte til mange fraværsdag i skolen, hvilket igen kan starte en ond spiral af fravær og angst for fremmøde. 

I klinikken tilbyder jeg både gruppeforløb og individuelle forløb til børn og unge, når bekymringer bliver til angst.

Gruppeforløbene BeCool er et fleksibelt og praksisnært angsthåndteringsprogram. Programmet bygger på konkrete kognitive adfærdsterapeutiske strategier, som let kan anvendes i barnets eller den unges hverdag, og som har videnskabelig dokumenteret effekt, kombineret med en kropsorienteret og sansemæssig tilgang.

Men ikke alle børn er klar til et gruppeforløb, derfor er det også muligt at få et individuelt forløb, hvor redskaberne fra BeCool benyttes sammen med redskaber hentet fra den metakognitive tilgang til angst.

Lad ikke barnets bekymringer blive til angst, læs mere om mulighederne for at få hjælp her: https://terapeutisk-klinik.dk/boern-og-ungeterapi/

Kærlig hilsen

Mette