Børn og ungeterapi

Angstbehandling børn og unge

Mere end hvert 10. barn og ung har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet eller den unge og griber forstyrrende ind i familiens hverdag. Angst hos børn kan have mange ansigter. Den kan vise sig som skolevægring, mareridt, problemer med at være uden forældre, tristhed, ukoncentreret opførsel i klasseundervisningen eller svært ved at blive afleveret i skolen, men også som fysiske symptomer som ondt i maven, svimmelhed, hovedpine eller smerter andre steder, der ikke kan lægeligt forklares.

BeCool gruppeforløb

BeCool er et angsthåndtering program målrettet børn og unge i alderen 6-19 år. Programmet bygger på konkrete kognitive adfærdsterapeutiske strategier, som let kan anvendes i barnets eller den unges hverdag, og som har videnskabelig dokumenteret effekt, kombineret med en kropsorienteret og sansemæssig tilgang.

Da jeg også er uddannet metakognitiv terapeut til børn og unge, vil jeg i forløbet inddrage redskaber fra her fra. Metakognitiv terapi er en effektiv og evidensbaseret kognitiv adfærdsterapiform, som har særlig god effekt på angst og depressionsbehandling.

Terapeutisk Klinik starter løbende gruppeforløb op for aldersgruppen 9-12 år. Grupperne består af 6 børn og løber over 6 x 2 timer. Hver mødegang afsluttes med en kort gennemgang af lektien til næste gang for forældrene. Lektien vil bestå af et enkelt redskab, som fremadrettet vil hjælpe barnet og jer forældre med at håndtere barnets tanker og angst.

Et gruppeforløb starter altid med en individuel samtale, hvor barnet og minimum 1 forældre deltager.

Kontakt Terapeutisk Klinik for at komme med i den næste gruppe

Individuel angstbehandling af børn og unge

Ikke alle børn og unge har lyst til at deltage i et gruppeforløb. Det er derfor muligt for børn og unge at starte i individuelt tilpasset forløb. Her er det muligt for forældre at deltage i terapien, hvis barnet er utryg ved at være alene. Et individuelt forløb kan være en god ide, hvis barnet eller den unge har været angst gennem længere tid og derfor kræver et med intensivt forløb.

Individuel terapi tilbydes til børn og unge i alderen 6 – 18 år.

Trivselssamtale

Mange forældre oplever, at deres barn/ung ikke trives. Det kan som forældre være svært at nå ind til, hvad det er, der trykker, ofte vil barnet holde det for sig selv, for ikke at bekymre mor og far.

Terapeutisk klinik tilbyder trivselssamtaler med børn og unge.

Formålet med disse samtaler er at kortlægge de problemer, barnet eller den unge slås med, og give de værktøjer, der skal til, for at komme tilbage i trivsel.

I arbejdet mod at komme i bedre trivsel, er forældrene selvfølgelig den vigtigste brik, og trivselssamtalerne vil derfor være i tæt samarbejde med de voksne i barnets/den unges liv.

Samtalerne vil som oftest foregå i klinikken over et spil, en tegning eller andet, som barnet kan lide at lave – og nogle gange vil det være hensigtsmæssigt, at vi går en tur, for ikke at sidde over for hinanden. Alt dette planlægges efter barnets behov.

Skolevægring

Når et barn eller en ung gennem et længere stykke tid ikke har været i skole, kaldes det skolevægring.

Årsagerne til dette kan være mange. Angst kan være én, men også mobning, faglige problemer eller udfordringer i hjemmet kan spille ind, når barnet ikke vil afsted.

Hos Terapeutisk Klinik tilbyder jeg individuelle forløb, så jeres barn eller ung kan komme tilbage på skolebænken.

Et sådan forløb kræver et tæt samarbejde med jer som forældre, men også barnets lærere kan blive involveret, hvilket I som forældre skal være indstillet på.

Kontakt Terapeutisk Klinik for en samtale om de udfordringer, jeres barn/ung står i.

Børn og ungeterapi

Trivsel og mistrivsel blandt børn og unge

For et par uger siden deltog jeg i en konference om trivsel og mistrivsel blandt ...
læs mere →

Når bekymringer bliver til angst

Hvad sker der, når bekymringer bliver til angst hos børn og unge? – og hvad ...
læs mere →

Farvel til uge 6

….om vigtigheden af seksualundervisning. Så kom og gik uge 6, og endnu en gang havde ...
læs mere →