Om mig

Velkommen hos Terapeutisk Klinik

Mit navn er Mette, jeg er født i 1972 har og siden 1998 arbejdet med sårbare børn, unge og deres familier, både på døgninstitution, i psykiatrien, gennem det kommunale system og i min klinik, som jeg åbnede hjemme på adressen i 2018.

Mit udgangspunkt

Mit udgangspunkt er den klassiske kognitive terapi, hvor vi kigger på, hvordan tanker, følelser, krop og handlinger påvirker hinanden, samt den neuroaffektive udviklingspsykologi, som bygger bro mellem den seneste hjerneforskning, udviklingspsykologi og tilknytningsteori. 

Men alle mennesker er forskellige og det er derfor vigtigt for mig, at jeg har flest mulige tilgange, når jeg møder dig som klient. Derfor benytter jeg mig også af redskaber fra de metakognitive teorier, den coachende samtale og teorien om positiv psykologi.

Hos Terapeutisk Klinik vil du/I blive mødt med ro og nærvær, Vi vil i samarbejde sætte mål for terapien, – mål, som evalueres, så vi er sikre på, at du/I får det optimale ud af terapien.

Jeg ser frem til at møde dig/jer.

Uddannelser:

KLient - Udtalelser